Ředitelství silnic a dálnic - aktuálně

 • Ředitelství silnic a dálnic zefektivní spolupráci se Státním pozemkovým úřadem
  Státní pozemkový úřad společně s Ředitelstvím silnic a dálnic dnes podepsal Dohodu o vzájemné spolupráci. Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Ing. Svatava Maradová, MBA a generální ředitel ŘSD Ing. Jan Kroupa svým podpisem společně deklarovali snahu o výrazné zefektivnění činnosti těchto strategických úřadů a to především v oblasti příprav společné metodiky majetkoprávního vypořádání, v oblasti vytváření pozemkových rezerv pro silniční a dálniční stavby nebo společné koordinace v rámci pozemkových úprav.

 • Ředitelství silnic a dálnic zahájilo opravu zvlněné dálnice D47
  Provizorní opravu se ŘSD rozhodlo provést s ohledem na stále se zhoršující stav dálnice (nárůst nerovností, výskyt výtluků) a nedokončené soudní spory o odstranění použitých nevhodných násypových materiálů se zhotoviteli stavby. V rámci rekonstrukce proběhnou dvě uzavírky celého jízdního pásu, vždy po dobu deseti dnů. Doprava bude převedena do protisměru. Po dokončení oprav dojde ke zvýšení rychlosti ze současných 60 km/h na 80 km/h.

 • Ředitelství silnic a dálnic dokončilo letošní etapu oprav silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih
  V letošním roce byla modernizována třetina trasy (v délce tří kilometrů). Byly postaveny čtyři gabionové zárubní zdi a rozpracována pátá (nejdelší) pod příjezdem na Červenohorské sedlo. Bylo provedeno odvodnění stavby, postaveno 21 propustků, přeložena síť vysokého napětí u mostu přes řeku Desnou a byly zahájeny práce na úpravě lesní komunikace na Červenohorském sedle. V průběhu zimního období bude komunikace plně průjezdná pro osobní i nákladní dopravu. Práce budou opět zahájeny v dubnu 2016.

 • Nové dopravní omezení na modernizovaném úseku dálnice D1 mezi Hvězdonicemi a Ostředkem
  V termínu od 16. listopadu do 6. prosince dojde k omezení dopravy na modernizovaném úseku dálnice D1 mezi Hvězdonicemi a Ostředkem.

 • Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje silnici R6 Lubenec - Bošov
  Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v úterý 10. listopadu za účastí generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy silnici R6 Lubenec - Bošov. Hlavní náplní stavby bylo zkapacitnění a úprava stávající dvoupruhové silnice I/6 v úseku západně od Lubence mezi obcemi Lubenec a Bošov.

 • Ředitelství silnic a dálnic zkrátí dopravní omezení mezi Brnem a Vyškovem v km 199 - 205
  Ředitelství silnic a dálnic zprovozní EXIT 203 Brno – východ již dva dny před stanoveným termínem. K provizornímu zprovoznění dojde již 12. listopadu v 18:00 hodin. Původně mělo dojít ke zprovoznění až v sobotu 14. listopadu.

 • Ředitelství silnic a dálnic dokončilo letošní část oprav Pražského okruhu v úseku Satalice – Běchovice
  Stavba zahrnuje opravu stávajících vozovek obou jízdních pásů hlavní trasy R1 Pražského okruhu na úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) 510 v rozsahu od km 58,720 (tj. od konce provedených úprav v rámci výstavby Vysočanské radiály) do km 62,490 (tj. za konec estakády přes Počernický rybník). Opravy v letošním roce probíhaly dle platného harmonogramu od začátku dubna do konce října. Celkem bylo proinvestováno cca 150 000 000 Kč bez DPH. Stavební práce budou opět obnoveny na jaře za vhodných klimatických podmínek, kdy dojde k rekonstrukci druhého směru a středových svodidel. Oprava bude kompletně hotova nejpozději v říjnu příštího roku.

 • Ředitelství silnic a dálnic je na zimní údržbu připraveno
  Postupně klesající podzimní teploty jsou pro silničáře důrazným upozorněním, že údržbářům pomalu začíná každoroční shon. Letos se o průjezdné dálnice a rychlostní silnice bude starat téměř 700 zaměstnanců ŘSD. Jednotlivá střediska správy a údržby jsou při průměrných srážkách schopna odklidit sníh z nejdůležitějších tahů po celé republice nejdéle do dvou hodin. Do připravených směn je zařazeno celkem 544 řidičů a 152 dispečerů.

 • Na opravovaném úseku dálnice D1 v km 199 – 205 bude od 3. 11. do 14. 11. doprava ve směru na Prahu vedena pouze jedním pruhem
  V termínu od 3. 11. 2015, 12:00 hod. do 14. 11. 2015, 24:00 hod. je plánována uzavírka dálnice D1 v km 204,593 – 198,500 směr Praha včetně části MÚK Brno východ (EXIT 203), sjezdu ve směru od Ostravy do Brna a části MÚK Brno-Slatina (EXIT 201), sjezdu ve směru od Ostravy do Brna a nájezdu ve směru od Brna na Prahu. Uzavírky se konají z důvodu dokončení generální rekonstrukce jízdního pásu dálnice – doposud byl provoz veden v režimu 2+1+1 pruh, s ponecháním jednoho pruhu na uzavíraném pásu, při pokládce obrusné vrstvy vozovky je však tento zbylý pruh nezbytné uzavřít a doprava tak bude vedena ve směru na Prahu jen jedním pruhem. Termíny uzavírky byly projednány již 10. 7. 2015 a oznámeny dotčeným obcím a krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

 • Ředitelství silnic a dálnic v sobotu dokončí opravu dálnice D2 u Brna, nově se bude jezdit třemi pruhy
  ŘSD zítra dokončí opravu dálnice D2 v její nejkomplikovanější části – v blízkosti Brna a křižovatky s dálnicí D1. Jedná se o první 4 km dálnice po výjezd k obchodním centrům. Zde je intenzita dopravy 48 000 vozidel, dále na Bratislavu již pouze 27 000 vozidel.

 • Na opravovaném úseku dálnice D5 v km 50 - 58 dojde o víkendu ke změně režimu dopravy
  Na plzeňské dálnici D5 u sjezdu na Svojkovice dojde v sobotu mezi 50. a 58. kilometrem ke změně režimu dopravy. Práce tam budou pokračovat ve středovém dělicím pásu, proto budou v obou směrech uzavřeny rychlé levé jízdní pruhy v km 54 - 57. Takto bude doprava vedena do 9. listopadu.

 • Silniční konference 2015
  Třiadvacáté setkání investorů, projektantů, zhotovitelů a dalších organizací zabývajících se silničními stavbami a sektorovou problematikou se uskutečnilo v Plzni.

 • Ředitelství silnic a dálnic zprovozní do konce roku tři nové dopravní stavby
  Ředitelství silnic a dálnic zprovozní do konce letošního roku tři nové dopravní stavby. Jedná se o rychlostní silnici R6 mezi Lubencem a Bošovem, silnici I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice, přeložka a I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17.

 • Ředitelství silnic a dálnic obdrželo nabídky na modernizaci úseku dálnice D1 Psáře - Soutice
  Ředitelství silnic a dálnic ČR obdrželo na základě vypsaného výběrového řízení nabídky na modernizaci dalšího úseku dálnice D1. Jedná se o úsek 06 EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice. Hodnotící komise, kterou jmenuje vláda ČR, nyní nabídky zhodnotí a vydá doporučující stanovisko. Práce na modernizaci zmíněného úseku budou zahájeny v příštím roce na jaře. Konkrétní termín je však závislý na případných námitkách ze strany neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 • Generální ředitel ŘSD Jan Kroupa se zúčastnil konference „Italy and Czech Republic – Building Together“
  Generální ředitel ŘSD vystoupil na konferenci s příspěvkem „Prioritní investiční stavby připravované ŘSD v letech 2015 – 2018 a rizika investiční přípravy v ČR“.

 • Vítězství v dalším sporu, Městský soud v Praze zamítl žalobu proti ŘSD požadující téměř 134 mil. Kč
  Včera vyneseným rozsudkem Městského soudu v Praze došlo ke změně nesprávného prvostupňového rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 a zamítnutí žaloby, podle které mělo ŘSD zaplatit částku 102 milionů Kč a úroky z prodlení v celkové výši téměř 134 mil. Kč.

 • Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje silnici I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Oprava, Ostrava
  Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v úterý 13. října za účastí generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy silnici I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava. Řešený úsek silnice I/11 je součástí výhledové trasy Opava – Ostrava, přičemž stávající silnice I/11 bude následně převedena do nižší třídy.

 • Na opravovaném úseku dálnice D1 v km 215 – 210 mezi Brnem a Vyškovem se bude od zítra jezdit ve dvou jízdních pruzích v obou směrech
  Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve středu 14. října další etapu oprav dálnice D1 mezi Brnem a Vyškovem. Jedná se zejména o úsek v km 215,0 – 210,0 vlevo (směr Praha), kde bude ukončen režim dopravy 2+1 jízdní pruhy a dále bude doprava vedena ve dvou jízdních pruzích v obou směrech, což velmi pomůže plynulosti dopravy v místě uzavírky.

 • Na dálnici D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem se připravuje výstavba mostu přes Bechyňský potok
  Stavba dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem začala skrývkami ornice a přípravnými pracemi v dubnu letošního roku. Během letošního jara a léta byly nejprve provedeny přípravné a zemní práce, kácení dřevin a odstranění pařezů.

 • Dálnici D1 čeká o víkendu úplná uzavírka
  Ředitelství silnic a dálnic připravuje úplnou uzavírku dálnice D1 v rámci akce „D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka“ v km 178,320 – 182,250, v termínu od 10. 10. 2015 (23:00) do 11. 10. 2015 (7:00) z důvodu provádění přesunu a úpravy mýtné brány. Pro osobní i nákladní dopravu jsou stanoveny objízdné trasy.


Akce, firmy, reality. Aktuální dění v Olomouci | Matematické, fyzikální a chemické vzorce, vzorečky | Ojetá auta, Ojeté vozy | Konfigurátor ALU kol | Autosklo zdarma | Pronájem rekreační chaty, chalupy | čtyřkolky,motoinzerce |